Privacyverklaring

BLOOM | Vrouwelijk Leiderschap., gevestigd aan de Bruistensingel 400, 5232 AG ’s-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://bloomingwomen.nl
Bruistensingel 400, 5232 AG ‘s Hertogenbosch
info@bloomingwomen.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

BLOOM verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door in correspondentie, op een intakeformulier en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

BLOOM verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Verzenden van onze nieuwsbrief, correspondentie en soms materiaal t.b.v. deelname via het programma Mailblue (gerechtvaardigd belang en uitvoering van een overeenkomst) 
 • Afhandeling van je betaling (uitvoering van een overeenkomst) 
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (toestemming). 
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten (gerechtvaardigd belang). 
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken (uitvoering van een overeenkomst) 
 • BLOOM analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren (gerechtvaardigd belang)  
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte (wettelijke verplichting) 

Als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief of om een gratis product, bijvoorbeeld een video of een pdf, te downloaden, komen jouw gegevens terecht in het programma Mailblue. Dit programma zorgt ervoor dat mailberichten worden verzonden en laat ons vervolgens zien of onze mailtjes goed gelezen worden. Wij gebruiken deze informatie om onze inhoud beter af te stemmen op jouw behoeften. Jouw gegevens worden niet gebruikt voor automatische besluitvorming of andere doeleinden. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BLOOM bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dat betekent: 

 • Persoonsgegevens opgeven bij het bestellen van producten of afnemen van diensten: 7 jaar, we zijn dit wettelijk verplicht voor onze administratie 
 • Persoonsgegevens achtergelaten bij het invullen van contactformulieren: tot 6 weken na het laatste contact, om er zeker van te zijn dat alle vragen beantwoord zijn 
 • Persoonsgegevens doorgegeven bij het inschrijven voor de nieuwsbrief, totdat jij je uitschrijft

 

Delen van persoonsgegevens met derden

BLOOM verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij verkopen jouw gegevens nooit aan derden.  

In sommige gevallen delen wij jouw gegevens met derden om te verwerken. Denk hierbij aan onze accountant, de webmaster, onze mailprovider en Google. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. BLOOM blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

BLOOM gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Wil je gebruik maken van jouw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@bloomingwomen.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.  

We zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren. We wijzen je er tevens op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BLOOM neemt de bescherming van jouw gegevens heel serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact ons op via info@bloomingwomen.nl. 

 

 

Actuele versie 1 januari 2022 

Winkelwagen
Scroll naar top